Home / معرفی و تاریخچه شبکه

معرفی و تاریخچه شبکه

آغاز کلام
در عصر حاضر دسترسی به بهداشت و درمان مطلوب از اساسی ترین خواسته های جوامع بشری است . در روزگاری که پیشرفت تکنولوژی و صنعت از یک سو و تفاوتهای عقاید – گرایش ها و فرهنگ های بشر از سوی دیگر دردها و بیماریهای گوناگون را با خود بهمراه دارد ، سلامت جسمی و روانی انسان مهمترین و مقدس ترین هدف جامعه جهانی است . آنگاه که دیوار زمان را درنوردیم و گذشته را مرور نمائیم به ژرفای اندیشه بهداشتی و درمانی در ریشه کن کردن بیماریهای عالم گیر و انسان سوزی همچون طاعون و آبله و وبا و ….. پی می بریم و وقتی به دیار کهن لارستان می رسیم به عمق تلاش و کوشش انسانهای نجیب که سالیان سال متولی بهداشت و درمان در این سرزمین دور افتاده و بلاخیز بوده اند . دسترسی خواهیم یافت . ویژگیهای خاص جغرافیایی ، فرهنگی و تاریخی این منطقه وسیع موجب شده است که پیشکسوتان بهداشت و درمان لارستان با مشکلات عدیده برای پیشرفتهای کیفی و کمی بهداشتی درمانی تلاش فراوان مبذول دارند .


ویژگیهای خاص منطقه لارستان

۱-   وسعت جغرافیایی و بعد مسافت = جغرافیایی لارستان و دوری از مرکز استان باعث تاخیر در دسترسی به امکانات و اطلاعات ، صرف هزینه های هنگفت درآمد در مناطق مختلف شهرستان و مرکز استان ، استهلاک وسایل نقلیه ، وقت و نیروی انسانی گردیده است .

۲-   آب و هوا = گرمای آتشبار تابستان و سرمای خشک و سوزان زمستان و بخل بیش از حد آسمان در بارش باران موجب شده است که ماموریتها با دشواری انجام پذیرد و چه بسا به علت نامساعد بودن هوا در رساندن امکانات بهداشتی درمانی موانع و دشواریهای جدیدی بوجود آید . اگر مراقبت جدی بهداشتی انجام نگیرد بیماریهای مسری و مزمن زیادی در انتظارساکنان مظلوم این دیار خواهد بود .

۳- فقر مالی

علیرغم تصور ایجاد شده به جز عده ای قلیل ، اکثریت قریب به اتفاق مردم لارستان وضع زندگی مطلوب و مناسبی ندارند . اما همت والا و نوع دوستی همین مردم موجب مشارکت قابل تقدیر آنان در امور اجتماعی و عمرانی گردیده است .

۴ – تفاوتهای فرهنگی ، قومی ، مذهبی : مناطق مختلف لارستان دارای فرهنگ ، مذهب و عقاید مختلف می باشند که این امر ، برنامه ریزی صحیح ، دقیق و مطابق با فرهنگ هر منطقه را  می طلبد و برای برنامه ریزی بهداشتی درمانی نیاز به صبوری و همت بلند مردم خوب فهیم و بزگوار مناطق مختلف لارستان  می باشد .

 


جغرافیای لارستان

شهرستان لارستان با بیش از ۱۴۰۰ سال سابقه تاریخی یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران است که دلاوریها – رشادتها و خصوصیات مردمان این خطه از  دیر باز زبانزد خاص و عـــــام می باشد. لارستان پهناورترین شهرستان استان فارس در جنوبی ترین منطقه این استان واقع شده است که از شمال به شهرستان فیروزآباد ، جهرم  و داراب از جنوب و شرق به استان هرمزگان از مغرب به شهرستان لامرد محدود می شود . البته لارستان بزرگ شامل شهرستان لار – لامرد – مهر و خنج می باشد که در سال ۶۸ شهرستان لامرد و مهر و در سال ۸۳ شهرستان خنج از لارستان متنزع گردید .

این شهرستان در ۵۴ درجه و ۲۰ دقیقه و ۱۵ ثانیه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ۳ درجه و ۴۱ دقیقه عرض شمالی قرار دارد .

لارستان با ۱۹۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت وسیعترین شهرستان استان فارس است و حدود ۱۷% در صد مساحت استان فارس را شامل می شود .

میانگین ارتفاع لارستان از سطح دریا تقریبا ۹۰۰ متر می باشد که شهر لار ۷۹۲ متر از سطح دریا ارتفاع دارد . جمعیت لارستان حدود ۲۴۹۴۰۱ نفر می باشد .

لارستان دارای ۷ شهر و ۷ بخش می باشد و شهرستان لارستان در کنار وسعت خاک دارای تعدد فرهنگها – مذاهب و عقاید می باشد که از آن جمله می توان همزیستی و همکاری و همسایگی برادروار  دو مذهب اسلامی تشیع و تسنن را عنوان نمود .

شبکه بهداشت ودرمان لارستان

در سال ۱۳۲۷ هجری شمسی ( ۵۸ سال قبل ) ناحیه بهداری که مشترکا با شهرستان جهرم یک ناحیه بود در لارستان بزرگ شروع بکار نمود در آن زمان فقط یک درمانگاه در لار وجود داشت لارستان آن زمان وسیع و پهناور بود و شهرستان بستک و بندرلنگه استان هرمزگان نیز جزء لارستان بزرگ بودند و لارستان فاقد ۴ ارکان اصلی جاده ( راه ) برق ، آب و بهداشت بود بیماران مسری هر از چند سال یکبار همشهریان لارستانی را به کام مرگ فرد می برد و آمار مرگ و میر نیز بالا بود .
در سال ۱۳۳۸ شمسی اداره ریشه کنی مالاریا که بنام اداره اصل ۴ معروف بود بطور عمودی در لارستان شروع بکار نمود . اصل ۴ از منشور بهداشت جهانی آن زمان بود که جامعه ملل تائید داشت که مالاریا ریشه کن شود و از سال ۱۳۴۴ به بعد که سپاه بهداشت به ناحیه بهداری لارستان اعزام می شدند پزشکیار و پزشک خدمت سربازی خود را در مناطق مختلف لارستان خدمات ناقص درمانی و بهداشتی به روستائیان ارائه می نمودند .
سازمانهای گوناگون به موازی وزارت بهداری مسوول درمان بودند در لارستان در بعضی از روستاها و شهر سازمان خدمات شاهنشاهی درمانگاه داشت و عهده دار درمان بیماران بود و در بعضی از روستاها نیز سازمان شیر و خورشید سرخ ایران  ( هلال احمر فعلی )‌درمانگاه دائر نموده بودند و بیماران را درمان می کردند . بهداری در واقع بیشتر وظایف بهداشتی بعهده داشت و واکسیناسیون آبله – سیاه سرفه – کزاز و …. بعهده بهداری بود . از سال ۱۳۴۶ اداره ریشه کنی مالاریا زیر نظر اداره بهداری شهرستان فعالیت داشت و در سطح استان دو اداره کل مالاریا و بهداشت محیط زیر نظر بهداری کل فارس فعالیت می نمودند . تا سال ۱۳۶۸ سالانه دو بار اواخر فروردین ماه و شهریور ماه هر سال در لارستان بزرگ خانه به خانه سم پاشی مالاریا با سم د . د . ت و بایگون انجام می گرفت .
از سال ۱۳۵۰ اداره بهداری لارستان بطور مستقل از شهرستان جهرم با دو اداره مهم مالاریا و بهداشت محیط و بقیه واحدهای اداری و مالی فعالیت تقریبا گسترده خود آغاز نمود ولی به علت محرومیت لارستان و نظام فاسد شاهنشاهی اداره بهداری لارستان هیچگونه موفقیتی در ارائه بهداشتی درمانی به مردم خوب و فهیم نداشت . در سال ۱۳۵۴ به اداره بهداری فعالیت بهزیستی نیز افزوده شد و اداره بهداری به نام بهداری و بهزیستی نامیده شد .
در سال ۱۳۴۹ اداره بهداری لارستان اقدام به افتتاح ۲۰ تخت بیمار بستردر زیر زمین ساختمان بهداری در شهرقدیم لار نمود که در آن زمان به بیمارستان فرح نامیده شد و فقط بیماران داخلی بستری می شدند  همزمان جمعیت شیر و خورشید سرخ لارستان در اقدام به افـــــــــتتاح زایشــگاه در ساختمان شیر و خورشــید سرخ لارســـتان ( هلال احمر ) واقع در شهرجدید لار نمود که زایمان طبیعی در آنجا انجام     می گرفت در سال ۱۳۵۳ بیمارستان کورش با ۵۵ تخت که احداث آن بیمارستان از سال ۱۳۴۹ انجام شده بود وابسته به جمعیت شیر و خورشید سرخ لارستان ( هلال احمر ) مورد بهره بردرای قرار گرفت و دارای ۴ بخش اصلی جراحی – داخلی – کودکان – زنان بود .
در سال ۵۷ همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام بزرگوار طبق مصوبه شورای انقلاب کلیه درمانگاهها و بیمارستانهای سازمان کذایی خدمات شاهنشاهی و شیر و خورشید سابق ( هلال احمر ) به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار گردید و در لارستان نیز کلیه درمانگاهها و دو بیمارستان لار و بیمارستان امداد اوز که در سال ۱۳۵۴ با ۲۰ تخت بعنوان بیمارستان امداد در اوز وابسته به هلال احمر افتتاح شده بود به اداره بهداری و بهزیستی لارستان تحویل گردید .
( اوائل سال ۵۸ ) که بیمارستان لار بنام بیمارستان امام سجاد (ع) لار و بیمارستان امداد اوز بنام بیمارستان خاتم الانبیاء نامگذاری گردید . در سال ۵۹ سازمان بهزیستی تشکیل گردید و اداره بهزیستی از اداره بهداری متنزع گردید و اداره بهدار و بهزیستی به نام شبکه بهداری لارستان تغییر یافت .
در سال ۶۴ که سیستم شبکه ای و مراقبتهای اولیه در حال اجرا بود نام شبکه بهداری به شبکه بهداشت و درمان لارستان تغییر یافت و در سال ۱۳۶۸ مرکز بهداشت لارستان در ساختمان فعلی شبکه بهداشت و درمان لارستان افتتاح گردید و همزمان آموزشگاه بهورزی لارستان نیز افتتاح گردید بهر تقدیر بعد از انقلاب اسلامی ایران از سال ۵۸ تا کنون بمدت ۲۷ سال شبکه بهداشت و درمان لارستان متولی واقعی بهداشت و درمان در منطقه لارستان می باشد و خدمات مفید و موثر بهداشتی درمانی به مردم بزرگوار و فهیم لارستان ارائه نموده است . در سال ۷۰ شبکه بهداشت و درمان لامرد از شبکه لارستان متنزع و در سال ۸۴ شبکه بهداشت و درمان خنج از شبکه لارستان متنوع گردید .

تا سال ۱۳۶۵ اداره مالاریا لارستان دارای ۶ ناحیه مالاریا ( لامرد – گله دار – بیرم – خنج – جویم – مرکزی ) زیر نظر شبکه بهداشت و درمان لارستان بود که با ادغام سیستم شبکه  به واحد واگیر در مرکز بهداشت لارستان تبدیل گردید . در سال ۱۳۷۰ بیمارستان خانم الانبیاء اوز با همت والای جناب آقای امیدوار توسعه یافت و با ۴ بخش اصلی با ظرفیت ۸۶ تخت  مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال ۱۳۶۸ بیمارستان امیرالمومنین (ع) گراش با همت والای جناب آقای شیخ احمد انصاری با ۴ بخش اصلی با ظرفیت ۸۶  تخت ( ۶۰ تخت فعال ) مــورد بهره برداری گردید که اکنون دارای بخشهای مراقبت ویژه با ۱۱۵ تخت فعـالیت دارد و دارای سی تی اسکن نیز می باشد . در سال ۱۳۷۲ بیمارستان بیرم با همت والای خیرین با ظرفیت ۲۵ تخت مورد بهره برداری قرار گرفت . در سال ۱۳۷۲ بیمارستان خنج با همت والای خیرین با ظرفیت ۴۸ تخت مورد بهره برداری قرار گرفت . در سال ۱۳۷۹ بیمارستان امام رضا (ع) لار با همت والای خیر بزرگوار مرحوم کارگر ( استوار ) با ظرفیت ۲۴۰ تختخوابی با ظرفیت (  ۱۵۰ تخت فعال )  مورد بهره برداری قرار گرفت و بیمارستان امام سجاد (ع) لار به بیمارستان امام رضا (ع) لار انتقال یافت که اکنون دارای بخشهای مراقبت ویژه – سنگ شکن و بخشهای اصلی و بخشهای مختلف و مدرن می باشد . تجهیزات بیمارستانهای یاد شده از محل اعتبارات دولتی بوده است . شبکه بهداشت ودرمان لارستان از قدیمیترین  شبکه های استان فارس می باشد که از سال ۱۳۳۷تا کنون ۲۷ مسوول داشته که جناب آقای دکتر ناصر حقپرست  با ۱۳ سال مسوولیت شبکه دارای  بیشترین سابقه مسوولیت شبکه  و جناب آقای دکتر سید علیرضا منیری با ۱۱ ماه مسوولیت شبکه دارای کمترین سابقه مسوولیت شبکه می باشند .

لازم به یادآوری است که سیستم بهداشتی منطقه لارستان در وضعیت موجود دارای ۶۰ خانه بهداشت فعال و ۲۰ مرکز بهداشتی شهری و روستایی فعال و دو مرکز بهداشتی درمانی  شبانه روزی می باشد .